Despre noi

dn

Echipa PRIMO are o foarte  mare experienţă în organizarea de concursuri şcolare-12 ani, organizănd foarte multe ediţii de acest gen, la nivel national!

PRIMO oferă din oficiu premii tuturor elevilor care obţin punctaj maxim la subiectele de tip grilă conform Regulamentului Concursurilor PRIMO. Premiile de valoare mai ridicată se alocă în funcţie de punctajul obţinut în urma probei de baraj.

La PRIMO toţi elevii primesc câte o revistă color conţinând articole educative, subiecte de concurs şi materiale interesante.

Diplomele PRIMO oferite tuturor participanţilor, organizatorilor şi directorilor au un design atractiv, sunt diferite de la o ediţie la alta şi sunt net superioare celor oferite de alte concursuri.

Pentru elevii cu o situaţie financiară precară se oferă posibilitatea achiziţionării gratuite* a revistelor PRIMO dacă se solicita aceasta. Pentru aceste cazuri sociale vă rugăm să ne contactaţi!

PRIMO eliberează şi va elibera întotdeauna factură fiscală către toate instituţiile şi persoanele care comandă revistele PRIMO. Considerăm această procedură ca un bun factor de imagine cu care PRIMO încearcă şi reuşeşte să capteze încrederea tuturor colaboratorilor.

Participarea la Concursurile PRIMO este opţională. Înscrierea are loc întotdeauna cu susţinerea comitetului de părinţi conform tuturor reglementărilor în vigoare, fapt specificat în Regulamentul PRIMO aferent acestei ediţii.

La fiecare ediţie, elevii care achiziţionează revistele PRIMO personalizate pentru fiecare secţiune aleasă, sunt înscrişi gratuit la respectiva secţiune a Concursurilor PRIMO dacă nu refuză această oportunitate.

PRIMO urmăreşte implementarea unui număr cât mai mare de sponsorizări.

Alte informaţii decât cele specificate pe canalele oficiale PRIMO şi probate cu documente, nu sunt reale şi nu sunt asumate de către PRIMO.

Costul unei reviste cu oricare dintre secţiunile Concursurilor PRIMO, este foarte mic în raport cu alte reviste de acest gen.

Editura PRIMO este  prima care a implementat proba IQ-inteligenţă şi perspicacitate în revistele sale.

La fiecare ediţie, PRIMO oferă şcolilor participante un număr semnificativ de reviste cu caracter gratuit, astfel încât elevii cu situaţie materială precară să poată beneficia şi ei de participarea la un concurs la nivel naţional.

Subiectele Concursurilor PRIMO sunt adresate tuturor stadiilor de pregătire ale participanţilor, acestea având un nivel de dificultate gradual.

Diplomele oferite de PRIMO sunt cele mai bine realizate şi pe cele mai calitative suporturi.

Datele de desfăşurare ale secţiunilor Concursurilor PRIMO sunt unele dintre cele mai înaintate din semestrul în curs (în raport cu datele de desfăşurare ale altor concursuri) în scopul verificării cunoştinţelor elevilor înscrişi din cât mai multă materie studiată la clase.

Sistemul unic de premiere din oficiu a tuturor punctajelor maxime recomandă pozitiv Concursurile PRIMO.

PRIMO ţine cont de părerile părinţilor, ale participanţilor şi ale profesorilor, acestea fiind piatra de temelie a îmbunătăţirii permanente a concursurilor.

EDITURA PRIMO – Organizatorul Central al Concursurilor la Nivel Naţional PRIMO, urmăreşte permanent sponsorizarea şcolilor din România cu s12ume de bani, aparatură şi material didactic în scopul susţinerii şi îmbunătăţirii procesului educaţional.