Cadru legal

Legea Învăţământului

LEGEA privind Statutul Personalului Didactic

Au dreptul să participe la aceste concursuri toţi elevii din clasele 0-XII, prin directa susţinere a părinţilor şi a Comitetelor de părinţi.

0122