Întrebări frecvente

013

Care este Calendarul desfăşurării Concursurilor PRIMO?

Calendarul desfăşurării “Concursurilor Primo” în semestrul I al anului şcolar 2019-2020 este următorul:

Secţiunea Data
1. LIMBA ROMÂNĂ 15.11.2019
2. MATEMATICĂ 18.11.2019
3. LIMBA ENGLEZĂ 21.11.2019
4. CLASA PREGĂTITOARE 21.11.2019
5. IQ-LOGICĂ ŞI PERSPICACITATE 22.11.2019
6. CULTURĂ GENERALĂ 25.11.2019

 

 

 

 

 

 

 

În situaţii excepţionale (cum ar fi de ex. ocazia oferită de săptămâna ŞCOALA ALTFEL) poate fi permisă desfăşurarea concursurilor în alte zile sau/şi la alte ore decât cele din Calendar şi Regulament, dar numai de comun acord cu Organizatorul Central al „Concursurilor PRIMO”-Editura PRIMO.

Care este perioada de înscrieri la Concursurile PRIMO?

Perioada de înscrieri la “Concursurile Primo” din semestrul I al anului şcolar 2019-2020 continuă până în:

6 noiembrie 2019 pentru TOATE secţiunile de concurs;

-12 noiembrie 2019 pentru secţiunile de concurs:  LIMBA ENGLEZĂ, CLASA PREGĂTITOARE, IQ-LOGICĂ ŞI PERSPICACITATE;

-17 noiembrie 2019 pentru secţiunea de concurs:  CULTURĂ GENERALĂ.

Elevii cu o situaţie materială precară pot beneficia de vreo gratuitate?

Elevii cu o situaţie materială precară pot beneficia de reviste Primo gratuite la cel puţin o secţiune la  nivel national!

Care este numărul minim de participări pe care trebuie să le avem pentru ca să ne putem înscrie la Concursurile PRIMO?

Pentru ca secţiunile „Concursurilor PRIMO” să se poată desfăşura trebuie să existe un număr minim de doar 10 participări!

Cum mă înscriu la Concursurile Şcolare PRIMO?

 Pasul 1: Contravaloarea revistelor de concurs se achită doar în cont, de către organizatorul principal:
1. cu numerar/ O.P. la orice bancă sau prin ebanking, către Biţu Octavian Pătrăşcanu (Director de Programe Educaţionale al Editurii PRIMO), cont RO32INGB0000999903875679, deschis la ING România-Sucursala Colentina, Bucureşti, sector 2, C.U.I. 31672940. Vă rugăm insistent să completaţi pe foaia de vărsământ bancar: “reprezintă contravaloarea revistelor PRIMO”, denumirea, localitatea instituţiei şi numele Organizatorului Principal. Această foaie de vărsământ bancar este echivalentul legal contabil al unei chitanţe sau a bonului fiscal şi reprezintă o dovadă de plată care se păstrează.
sau 2. la orice oficiu poştal (ca mai sus);

Pasul 2: organizatorul principal completează neapărat FORMULARUL DE COMANDĂ (care este singura cale de a afla numărul de reviste şi de elevi participanţi pe secţiuni).

FORMULARUL DE COMANDĂ (on-line este varianta recomandată, prin e-mail sau prin poştă) îl găsiţi pe site-ul www.concursurileprimo.com la butonul ÎNSCRIERI.

Pasul 3: organizatorul principal verifică (în Inbox şi Spam) dacă primeşte în aproximativ 1 săptămână pe emailul său confirmarea înscrierii la ediţia curentă (în caz contrar, vă rugăm să ne contactaţi). De asemenea, pe parcursul derulării ediţiei curente, se vor mai primi emailuri -Buletine informative PRIMO- cu detalii legate de stadiul expedierii revistelor, fişelor de concurs, a premiilor etc.

Când primim premiile, rezultatele şi diplomele?

Premiile, rezultatele, diplomele şi adeverinţele vor fi primite în luna decembrie înainte de vacanţă!