Argumente şi Avantaje Primo

AVANTAJE PRIMO

1199

Pentru aceasta ediţie a Concursurilor PRIMO am pregătit nenumarate avantaje şi promoţii:

la această Ediţie a Concursurilor PRIMO, în situaţia în care nu se va găsi o locaţie convenabilă pentru buna desfăşurare a concursurilor, la clasele pregătitoare, I şi a II-a este permisă desfăşurarea secţiunilor de concurs şi acasă sub supravegherea unuia dintre părinţi!

– preţul cu reducere al revistei PRIMO de numai 14 lei  in mediul urban si de numai 12 lei în mediul rural până în 14.04.2019, permite accesul liber tuturor elevilor la îndrăgitele Concursuri PRIMO;

– în anul şcolar 2018/2019 se acordă locuri în TABĂRA MARILOR PREMIANŢI PRIMO, electronice, burse şcolare, cărţi de larg interes, trofee/ cupe, medalii şi multe alte premii surpriză;

– oferim tuturor participanţilor, pe lângă diplomă, un premiu surpriză PRIMO;

– acordam Premiul de fidelitate PRIMO, prin care cei mai implicaţi organizatori, care participă succesiv la patru ediţii PRIMO vor beneficia de sponsorizare la Simpozionul PRIMO!

– acordăm  şi diplome de menţiune;

– acordăm diplome tuturor cadrelor didactice organizatoare, directorului şi directorului adjunct;

– mergem pe principiul recompensării premiantilor cu medalii, foarte apreciate de concurenţi;

– atât diplomele cât şi revistele de concurs sunt oferite în condiţii grafice foarte bune;

– avem o generoasă strategie de premiere, recompensând concurenţii clasaţi pe locurile III, II şi I conform Regulamentului;

– concursurile de limbi străine se desfăşoară pe clase, nu pe ani de studiu;

– expediem prin poştă, odată cu premiile şi diplomele acordate în cadrul ediţiei curente, lista detaliată cu rezultatele obţinute de fiecare participant;

– fiecare instituţie participantă va primi o diplomă de merit;

– informaţii detaliate şi transparente despre programa de concurs, ce respectă recomandările M.E.N., sunt postate la butonul Programa PRIMO;

– oferim atât directorilor principali cât şi celor adjuncţi diplome pentru implicarea în activitatea extraşcolară reprezentată de Concursurile PRIMO;

– oferim numeroase materiale pregătitoare gratuite pentru Concursurile PRIMO direct pe site la butonul MODELE SUBIECTE şi prin email odată cu confirmarea înscrierii la această ediţie (în maxim 1 săptămână de la realizarea înscrierii);

– oferim o modalitate de comandă şi înscriere simplă, care îndeplineşte toate cererile şi preferinţele: telefonică, online, prin email sau poştală. Detalii la butonul ÎNSCRIERI de pe site;

– oferim organizatorilor susţinere şi o legătură permanentă şi activă (telefonic, prin newsletter, email, prin site-ul nostru-butonul INFO LA ZI, bannere sau/ şi afişe promoţionale care sunt oferite la cerere);

– oferim un portofoliu variat de secţiuni participanţilor la Concursurile PRIMO motiv pentru care aceste concursuri sunt foarte îndrăgite de copii;

– participanţii din clasele I şi a II-a, cu punctaj maxim, vor primi diplome de Premiul I şi un premiu special;

– permitem şi înscrierea elevilor care nu studiază  limba engleză/ franceză la clasă;

– prezentăm în maxim două săptămâni, după fiecare concurs, răspunsurile corecte ale subiectelor la butonul Grile/ Soluţii;

– susţinem activ educarea tinerei generaţii şi prin proiecte extraşcolare educativ-distractive, ecologic-recreaţionale sau umanitare în cadrul săptămânii „ŞCOALA ALTFEL”. În acest sens, acordăm certificate de participare la activităţi extraşcolare pentru Organizatorii Primo care, de asemenea, vor susţine aceste proiecte.

– trimitem pe email-ul personal al Organizatorului Principal PRIMO, în maxim 1 săptămână de la înscriere, confirmarea realizării acesteia cu succes;

– sunt oferite drept premiu vacanţe de neuitat în tabere de dezvoltare personală;

– rezultatele sunt oferite Organizatorilor Primo în cel mai scurt timp posibil, până la intrarea în vacanţa de vară;

– se acordă un premiu tuturor instituţiilor cu minim 220 de participari în total la secţiunile alese pentru concurs,

– organizatorii cu minim 10 participări vor primi pe lângă diploma de organizator şi un premiu surpriză;

– Echipa PRIMO are o foarte  mare experienţă în organizarea de concursuri extraşcolare-10 ani, organizănd foarte multe ediţii de acest gen, la nivel national!

– pentru ca secţiunile „Concursurilor PRIMO” să se poata desfăşura trebuie să existe un număr minim de doar 10 participări!

ŞI

ARGUMENTE PRIMO

00

Echipa PRIMO are o foarte  mare experienţă în organizarea de concursuri extraşcolare-12 ani, organizănd foarte multe ediţii de acest gen, la nivel national!

PRIMO oferă din oficiu premii tuturor elevilor care obţin punctaj maxim la subiectele de tip grilă conform Regulamentului Concursurilor PRIMO. Premiile de valoare mai ridicată se alocă în funcţie de punctajul obţinut în urma probei de baraj.

La PRIMO toţi elevii doritori primesc câte o revistă color conţinând articole educative, subiectele de concurs şi materiale interesante.

Diplomele PRIMO oferite tuturor participanţilor, organizatorilor şi directorilor au un design atractiv, sunt diferite de la o ediţie la alta şi sunt net superioare celor oferite de alte concursuri.

Pentru elevii cu o situaţie financiară precară se oferă posibilitatea achiziţionării gratuite* a revistelor PRIMO dacă se solicita aceasta. Pentru aceste cazuri sociale vă rugăm să ne contactaţi!

Participarea la Concursurile PRIMO este opţională. Înscrierea are loc întotdeauna cu susţinerea comitetului de părinţi conform tuturor reglementărilor în vigoare, fapt specificat în Regulamentul PRIMO aferent acestei ediţii.

La fiecare ediţie, elevii care achiziţionează revistele PRIMO personalizate pentru fiecare secţiune de concurs, sunt înscrişi gratuit* la respectiva secţiune a Concursurilor Gratuite* PRIMO dacă nu refuză această oportunitate.

PRIMO urmăreşte implementarea unui număr cât mai mare de sponsorizări.

Alte informaţii decât cele specificate pe canalele oficiale PRIMO şi probate cu documente, nu sunt reale şi nu sunt asumate de către PRIMO.

Costul unei reviste cu oricare dintre secţiunile Concursurilor PRIMO, este foarte mic în raport cu alte reviste de acest gen.

Concursurile PRIMO sunt gratuite*!

Editura PRIMO este  prima care a implementat proba IQ-inteligenţă şi perspicacitate în revistele sale.

La fiecare ediţie, PRIMO oferă şcolilor participante un număr semnificativ de reviste cu caracter gratuit*, astfel încât elevii cu situaţie materială precară să poată beneficia şi ei de participarea la un concurs la nivel naţional.

Subiectele Concursurilor PRIMO sunt adresate tuturor stadiilor de pregătire ale participanţilor, nivelul de dificultate crescând gradual.

Diplomele oferite de PRIMO sunt cele mai bine realizate şi pe cele mai calitative suporturi.

Datele de desfăşurare ale secţiunilor Concursurilor PRIMO sunt unele dintre cele mai înaintate din semestrul în curs (în raport cu datele de desfăşurare ale altor concursuri) în scopul verificării cunoştinţelor elevilor înscrişi din cât mai multă materie studiată la clase.

Sistemul unic de premiere din oficiu a tuturor punctajelor maxime recomandă pozitiv Concursurile PRIMO.

PRIMO ţine cont de părerile părinţilor, participanţilor şi ale profesorilor, acestea fiind piatra de temelie a îmbunătăţirii permanente a concursurilor.

EDITURA PRIMO – Organizatorul Central al Concursurilor la Nivel Naţional PRIMO, urmăreşte permanent sponsorizarea şcolilor din România cu sume de bani, aparatură şi material didactic în scopul susţinerii şi îmbunătăţirii procesului educaţional.

*aceste gratuităţi sperăm să reprezinte o bună reclamă şi publicitate aduse Editurii şi revistelor PRIMO.