Home

PROGRAMUL EDUCAŢIONAL PRIMO

Motto: “Educaţia este un al doilea soare pentru cei care o au.”
Heraclit din Efes

            Concursurile opţionale (facultative) PRIMO sunt rezultatul efortului unei echipe experimentate, cu un înalt grad de profesionalism în segmentul testărilor extraşcolare (10 ani).

            Înscrierea are loc întotdeauna cu susţinerea comitetului de părinţi conform tuturor reglementărilor în vigoare, fapt specificat în Regulamentul PRIMO.

014

Concursurile PRIMO:

– contribuie la dezvoltarea spiritului competitiv al elevilor şi la verificarea cunoştinţelor acumulate în clasă,

– sunt gândite şi elaborate în concordanţă cu cerinţele programei şcolare şi implementează un aer nou în raport cu concursurile similare, prin atenta alegere a subiectelor de concurs şi, mai important, diversificarea acestora,

– urmăresc mai mult decât organizarea unor concursuri obişnuite, care ar putea să le pară copiilor ca fiind greoaie şi inaccesibile, pentru că ţin cont în permanenţă de vârsta, pregătirea şi capacitatea elevilor de a exprima cumulul de informaţii dobândit,

-sprijină învăţământul românesc urmărind o armonioasă integrare europeană a acestuia prin modernitatea ofertei de educaţie,

– vin în întâmpinarea dorinţei elevilor de afirmare, aducându-le mai aproape această posibilitate şi oferindu-le posibilitatea de a fi creativi la nivelul lor,

– pregătesc concurenţii în vederea promovării cu succes a diferitelor forme de verificare şcolară, a testelor, tezelor şi a examenelor,

– sunt organizate semestrial,

– sunt flexibile şi diversificate ţinând cont de clasă, pregătirea şi capacitatea elevilor,

– îi ajută pe copii să înţeleagă rostul şi importanţa şcolii şi îi motivează într-un mod plăcut, printr-o evaluare discretă şi numeroase premii, să aprofundeze materiile ce le sunt predate,

– îşi propun să crească interesul elevilor pentru cunoaştere şi creşterea propriului lor potenţial,

– se desfăşoară într-un cadru semiformal, ce le permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual,

– cultivă gustul pentru lectură atât de important în clădirea personalităţii fiecărui copil sau adolescent,

– au menirea de a valorifica timpul liber al elevilor şi preşcolarilor într-un mod plăcut şi util şi de a-l transforma într-o sursă educaţională,

– contribuie la regândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber,

– ţine cont de părerile părinţilor, participantilor şi profesorilor, acestea fiind piatra de temelie a îmbunătăţirii permanente a concursurilor.

Astfel, Programul Educaţional PRIMO îşi propune:

•           extinderea completă în plan naţional a “Concursurilor PRIMO” prin implicarea tuturor judetelor în acest Proiect,

•           atragerea unui număr cât mai mare de parteneri şi sponsori pentru găsirea de soluţii în vederea măririi numarului de reviste gratuite la copiii cu situaţie materială precară,

•           stabilirea de acorduri şi parteneriate cu asociaţii, fundaţii, ONG-uri şi reprezentanţi ai mediului de afaceri în vederea organizării şi derulării unor proiecte de dezvoltare extraşcolară comune,

•           contribuţia la dotarea instituţiilor participante în mod constant, cu material didactic.

 

07
Vă urăm mult succes în activitatea educaţională!