ONLINE

Pentru ca acest formular să fie valabil, mai întâi se achită contravaloarea revistelor pentru toate secţiunile „Concursurilor Primo” alese şi doar după aceea se completează.

Eventualele precizări legate de înscriere vă rugăm să le menţionaţi în formular la rubrica având acelaşi nume.

Comenzile online solicită o scanare/ poză a documentului de plată (jpg/ pdf/ doc/ docx), iar în cazul plăţii prin internet banking solicită o copie a confirmării de plată (doc sau docx).

Comanda online se realizează cu succes doar dacă scanarea/ poza documentului de plată este de maxim câteva sute de KB(300-400KB).

Câmpurile cu * (steluţă) reprezintă câmpuri neapărat necesare de a fi completate.

Unde nu sunt astfel de câmpuri cu * (steluţă) neapărat necesare de a fi completate şi nu dispuneţi de date pe care să le adăugaţi, vă rugăm să nu faceţi nici un fel de adnotare (- / 0/ etc.).

Formular de comandă reviste PRIMO
(formular de comandă fermă şi formular de suplimentare comandă fermă
)
-comanda minimă este de 10  reviste-

Instituţia educaţională (a elevului/ elevilor participanţi)

Numele şi numărul*

Adresa*

Localitatea*

Judeţul/ Sectorul*

Telefoane*

Fax

Email

Organizator principal (cadru didactic/ membru al comitetului de părinţi/ părinte/ etc.):

Doamna/ Domnul*

CNP*

Materia predată (dacă este cazul)

Funcţia*

Telefon mobil*

Telefon fix

Email personal*

Organizator adjunct 1 (cadru didactic/ membru al comitetului de părinţi/ părinte/ etc.):

Doamna/ Domnul

Telefon mobil

Telefon fix

Email

Organizator adjunct 2 (cadru didactic/ membru al comitetului de părinţi/ părinte/ etc.):

Doamna/ Domnul

Telefon mobil

Telefon fix

Email

Organizatori adjuncţi 3, 4 ş.a.m.d. (cadre didactice, membrii ai comitetului de părinţi, părinţi, etc.):

Doamnele/ Domnii

Numărul de directori adjuncţi (dacă este cazul)

Secţiunile de concurs:

1. Limba Engleză (prima limbă străină)

Numărul de participări la această secţiune pe clase (de ex. 16III, 32IV, 64V):

2. Matematică

Numărul de participări la această secţiune pe clase (de ex. 16III, 32IV, 64V):

3. Cultură Generală

Numărul de participări la această secţiune pe clase (de ex. 16III, 32IV, 64V):

4. Clasa Pregătitoare

Numărul de participări la această secţiune:

5. IQ - inteligenţă şi perspicacitate

Numărul de participări la această secţiune pe clase (de ex. 16III, 32IV, 64V):

6. Limba Română

Numărul de participări la această secţiune pe clase (de ex. 16III, 32IV, 64V):

Numărul total de participări la toate secţiunile, cumulate (1+2+3+4+5+6):*

Total organizatori cu minim 10 participări (fără directori):*

Suma (contravaloarea revistelor Primo comandate, fără taxa băncii/ poştei):*

Data efectuării plăţii revistelor Primo:*

Modalitatea de plată aleasă:*

Numărul chitanţei foii de vărsământ bancar/ ordinului de plată/ ordinului de plată electronic prin internet banking/ mandatului poştal:*

Încarcă o singură scanare/ o singură poza a chitanţei (format .jpg, .pdf, .doc, cu dimensiuni de maxim câteva sute de KB)

Precizări importante

Am luat la cunoştinţă şi sunt de acord cu Regulamentul „Concursurilor Primo” şi cu toate condiţiile de organizare, corectare şi premiere ale Concursurilor Naţionale Extraşcolare Primo*

Ne dorim să participăm la secţiunile Concursurilor gratuite PRIMO

Semnătura de comandă a Organizatorului principal al "Concursurilor Primo"*

 

La această Ediţie a Concursurilor PRIMO, în situaţia în care nu se va găsi o locaţie convenabilă pentru buna desfăşurare a concursurilor, la clasele pregătitoare, I şi a II-a este permisă organizarea şi desfăşurarea secţiunilor de concurs şi acasă sub supravegherea unuia dintre părinţi!